Sodtest

(tysk mangler oversættelse)

Vores lys har gennemgået en test fra  teknologisk institut  i Århus.

 

Testen:

Lysene blev anbragt i et skab på ca. 1/3 kubikmeter med åben låge for at give lufttilførsel, men ikke træk. I skabet var anbragt petriskåle med et areal på ca. 2 kvadratdecimeter til opfangning af nedfalden sod. Efter at lysene var brændt ned, blev petriskålene undersøgt visuelt og genvejet.

 

Resultater

Der kunne ikke konstateres dannet sod, hverken visuelt eller ved vejningen.

Kommentarer

Lysene er ikke gennemfarvede lys. Alt andet lige vil det være således, at hvis farvestoffer i lys skulle give anledning til ændret forbrænding eller udsendelse af lugte, så vil ikke-gennemfarvede lys give færrest gener.

 

Hent rapporten som word fil.

Stearic or paraffin ?

What is the difference?
Read more here